ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εξαιρετικής Απόδοσης Νέος Επαγγελματίας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (Outstanding Young Communication and Public Relations Professional)

Αυτό το βραβείο επιβραβεύει τα επιτεύγματα, την απόδοση και την εξαιρετική δουλειά νέων επαγγελματιών της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για την πολύτιμη συμβολή τους στους οργανισμούς που εργάζονται και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τους αυριανούς ηγέτες στον τομέα της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέχρι 30 ετών, έως την 31η Ιανουαρίου 2012 και να είναι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι στον τομέα της επικοινωνίας ή και των δημοσίων σχέσεων.

 

 

 

Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30