ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

Ανάπτυξη προγράμματος ή δράσης, εργαλείων, καμπάνιας για την προώθηση εταιρικών στόχων ή δράσεων στους εργαζομένους καθώς και την ενεργή συμμετοχή τους.

 

 

 

Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30