ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Έμμεση προώθηση προϊόντοςυπηρεσίας (Brand Communications & P.R.)

Ανάπτυξη προγράμματος, δράσης, εκδήλωσης ή καμπάνιας για την προώθηση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

 

 

 

Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30