ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Media Relations)

Μια καμπάνια που χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα social Media για να ενημερώσει και επηρεάσει τα επιθυμητά κοινά στόχο, πετυχαίνοντας τους στόχους που είχε θέσει το προϊόν, υπηρεσία, οργανισμός.

 

 

 

Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30