ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Μ. Πανακάκη
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44, Πατήσια
τηλ: 210 2112000 (εσ.* 713)
fax: 210 2112020-1, 037
e-mail: corp-affairs@eede.gr

 

 

 

Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30