ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Νομιμοποίησης: 7 μελής

Απαρτίζεται από:

Τρεις (3) ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στη διαδικασία

Ένα (1) εκπρόσωπο-στέλεχος του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος)

Ένα (1) εκπρόσωπο - στέλεχος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας

Δύο (2) στελέχη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων

Συγκαλείται το μήνα Σεπτέμβριο μία φορά το χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις προτεινόμενες συμμετοχές για τα Corporate Affairs Excellence Awards.

Ρόλος και Αρμοδιότητες:

  • αξιολόγηση της εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων με βάση τα κριτήρια πρωτοβάθμιας επιτροπής
  • παραπομπή των προκριθεισών υποψηφιοτήτων στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, δηλαδή επιλογή των υποψηφιοτήτων που πληρούν τα κριτήρια για την τελική αξιολόγηση – shortlisting

 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 7 μελής

Απαρτίζεται από:

Τρεις (3) Ανώτατους Καθηγητές Πανεπιστημίων

Ένα (1) Ανώτατο - στέλεχος του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος)

Ένα (1) Ανώτατο στέλεχος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)

Ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Ένα (1) Ανώτατο στέλεχος ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών διαφήμισης και επικοινωνίας Ελλάδας)

Συγκαλείται το μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου να κάνει την τελική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προέκυψαν από την Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ρόλος και Αρμοδιότητες:

  • αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προέκρινε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, σύμφωνα με τα τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης
  • λήψη απόφασης για τυχόν διαφωνίες, ενστάσεις ή ισοψηφίες που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
  • ανάδειξη των καλύτερων υποψηφιοτήτων με βάση τα κριτήρια της δευτεροβάθμιας αξιολόγησης
  • ανακοίνωση των νικητών για κάθε θεματική ενότητα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης μαζί με τους επικεφαλής της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και της Επιτροπή αξιολόγησης
Παράταση 10/10/2012

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 28/09/2012

Τελετή Απονομής: 19/11/2012, 18:30