ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνική Διαμεσολάβηση (Public Affairs & Lobbying)

Μια καμπάνια, πρόγραμμα ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να ενημερώσουν κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλλουν-επηρεάσουν τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σχετικών νομοθετικών διαδικασιών. Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να βραβεύσει την πρωτοβουλία εταιρειών να διαμορφώσουν / αλλάξουν αντιλήψεις στην πολιτεία με τελικό σκοπό το κοινό και δημόσιο συμφέρον.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)