ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media)

Μια καμπάνια που χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα social Media για να ενημερώσει και επηρεάσει τα επιθυμητά κοινά στόχο, πετυχαίνοντας τους στόχους που είχε θέσει το προϊόν/ υπηρεσία/ οργανισμός.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)