ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Μ. Καψιμαλάκου
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44, Πατήσια
τηλ: 210 2112000 (εσ.* 708)
fax: 210 2112020-1, 037
e-mail: corp-affairs@eede.gr

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)