ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Νομιμοποίησης: 7 μελής (απαρτία 5 μέλη)

Απαρτίζεται από:

 • Τρεις (3) ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στη διαδικασία
 • Έναν (1) εκπρόσωπο-στέλεχος του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος)
 • Έναν (1) εκπρόσωπο – στέλεχος ΕΔΕΕ (τομέας Δημοσίων Σχέσεων)
 • Δύο (2) στελέχη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων

Ρόλος και Αρμοδιότητες:

 • Η αξιολόγηση της εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων με βάση τα κριτήρια πρωτοβάθμιας αξιολόγησης
 • Η παραπομπή των προκριθεισών υποψηφιοτήτων στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, δηλαδή επιλογή των υποψηφιοτήτων που πληρούν τα κριτήρια για την τελική αξιολόγηση – shortlisting

 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 7 μελής (απαρτία 5 μέλη)

Απαρτίζεται από:

 • Τρεις (3) Ανώτατους Καθηγητές Πανεπιστημίων
 • Ένα (1) Ανώτατο - στέλεχος του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος)
 • Ένα (1) Ανώτατο στέλεχος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)
 • Ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων
 • Ένα (1) Ανώτατο στέλεχος ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας)

Ρόλος και Αρμοδιότητες:

 • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προέκρινε η Πρωτοβάθμια Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης
 • Η λήψη απόφασης για τυχόν διαφωνίες, ενστάσεις ή ισοψηφίες που προέκυψαν κατά την αξιολόγησης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης
 • Η ανάδειξη των καλύτερων υποψηφιοτήτων με βάση τα κριτήρια της δευτεροβάθμιας αξιολόγησης.
 • Η ανακοίνωση των νικητών για κάθε θεματική ενότητα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης μαζί με τους επικεφαλής της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιστημονικής Επιτροπής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)