ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ

Κατηγορία 1η: Εταιρική Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον

COSMOTE - Ενέργεια "ο κόσμος μας εσύ". Στηρίζουμε τις ακριτικές περιοχές (Πάροχος: Ogilvy Action Athens)

COSMOTE - Ενέργεια 'ο κόσμος μας εσύ'. Στηρίζουμε τις ακριτικές περιοχές (Πάροχος: Ogilvy Action Athens) COSMOTE - Ενέργεια 'ο κόσμος μας εσύ'. Στηρίζουμε τις ακριτικές περιοχές (Πάροχος: Ogilvy Action Athens)


Κατηγορία 2η: Εταιρία & Συμμέτοχοι

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - i-mind

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - i-mind ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - i-mind


Κατηγορία 3η: Εσωτερική Επικοινωνία

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ενέργεια Εθελοντισμού Εργαζομένων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πάροχος: Sprint Integrated Marketing Communication)

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ενέργεια Εθελοντισμού Εργαζομένων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πάροχος: Sprint Integrated Marketing Communication) ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ενέργεια Εθελοντισμού Εργαζομένων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πάροχος: Sprint Integrated Marketing Communication)


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Φάσμα Δράσεων της Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εθνική Τράπεζα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Φάσμα Δράσεων της Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εθνική Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Φάσμα Δράσεων της Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εθνική Τράπεζα


Κατηγορία 4η: Έμμεση Επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας

DIAGEO HELLAS – JOHNWALKER & SONS VOYAGER (Πάροχος: Advocate/Burson-Marsteller)

DIAGEO HELLAS – JOHNWALKER & SONS VOYAGER (Πάροχος: Advocate/Burson-Marsteller) DIAGEO HELLAS – JOHNWALKER & SONS VOYAGER (Πάροχος: Advocate/Burson-Marsteller)


Κατηγορία 5η: Καλύτερη Χρήση των Social Media

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - Διαγωνισμός "Η Ελλάδα Καινοτομεί"

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - Διαγωνισμός 'Η Ελλάδα Καινοτομεί' ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - Διαγωνισμός 'Η Ελλάδα Καινοτομεί'


Κατηγορία 6η: Σχέσεις με ΜΜΕ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Διαχείριση Σχέσεων με ΜΜΕ (Πάροχος Weber Shandwick)

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Διαχείριση Σχέσεων με ΜΜΕ (Πάροχος Weber Shandwick) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Διαχείριση Σχέσεων με ΜΜΕ (Πάροχος Weber Shandwick)


ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Abbvie Greece Survivalkit (Πάροχοι: STRATACOM & PERCEPTION)

ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Abbvie Greece Survivalkit (Πάροχοι: STRATACOM & PERCEPTION) ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Abbvie Greece Survivalkit (Πάροχοι: STRATACOM & PERCEPTION)


Κατηγορία 7η: Πρόγραμμα/Δράση ΕΚΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - egg - enter•grow•go

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - egg - enter•grow•go ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. - egg - enter•grow•go


Κατηγορία 8η: Πρόγραμμα/Δράση Χαμηλού Κόστους

INTERAMERICAN - Προσωπική Βοήθεια & Πρωτοβάθμια Υγεία

INTERAMERICAN - Προσωπική Βοήθεια & Πρωτοβάθμια Υγεία INTERAMERICAN - Προσωπική Βοήθεια & Πρωτοβάθμια Υγεία


Ειδική Διάκριση – Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον


WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ - Run Greece, Ένας Αγώνας για όλους σε όλη την Ελλάδα (Πάροχος: WEST)

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ - Run Greece, Ένας Αγώνας για όλους σε όλη την Ελλάδα (Πάροχος: WEST) WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ - Run Greece, Ένας Αγώνας για όλους σε όλη την Ελλάδα (Πάροχος: WEST)


Ειδική Διάκριση – Καινοτομία στην Επικοινωνία

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. - Μέσα στην Κοινωνία - Από την κοινωνία - Για την Κοινωνία

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. - Μέσα στην Κοινωνία-Από την κοινωνία-Για την  Κοινωνία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. - Μέσα στην Κοινωνία-Από την κοινωνία-Για την  Κοινωνία


NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Nestle needs Youth

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Nestle needs Youth NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Nestle needs Youth


VODAFONE - Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone σε 100 περιοχές σε όλη της Ελλάδα

VODAFONE - Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone σε 100 περιοχές σε όλη της Ελλάδα VODAFONE - Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone σε 100 περιοχές σε όλη της Ελλάδα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)