ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

Μια καμπάνια ή ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε για την επίτευξη σημαντικών επιχειρησιακών στόχων με κόστος χαμηλότερο από 5.000 ευρώ.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)