ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Εταιρεία και Συμμέτοχοι (Stakeholder Engagement)

Συνολικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την προσέκλυση, τον ανοικτό διάλογο ή ενίσχυση σχέσεων με ένα, μερικά ή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ κ.λπ). Προϋποθέτει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση συμμετόχων (Stakeholder mapping).

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)