ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

Ανάπτυξη προγράμματος ή δράσης, εργαλείων, καμπάνιας για την προώθηση εταιρικών στόχων ή δράσεων στους εργαζομένους καθώς και την ενεργή συμμετοχή τους.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)