Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει προγράμματα εταιρικής/κλαδικής επικοινωνίας για την προώθηση του εταιρικού οράματος ή του επιχειρηματικού ή κλαδικού σκοπού μέσω ισχυρού/αποτελεσματικού storytelling, ενημερώνοντας παράλληλα και αφυπνίζοντας την κοινή γνώμη, ενδυναμώνοντας τη φήμη του οργανισμού ή και συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.