Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει προγράμματα εταιρικής/κλαδικής επικοινωνίας για την προώθηση εταιρικού/επιχειρηματικού σκοπού, όπου η επιχείρηση συνδύασε περισσότερα από δύο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, λόγω χάρη Corporate ή Brand Communications + Social Media / Corporate ή Brand Communications + Internal Communications. Με αυτό το βραβείο το ΤΕΥΠ επιθυμεί να αναγνωρίσει τα καθετοποιημένα προγράμματα επικοινωνίας που στοχεύουν σε διευρυμένα πολυκαναλικά αποτελέσματα.