Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management)

Μια σειρά ενεργειών ή μια καμπάνια που αποδεικνύει την αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση ενός σημαντικού για την επιχείρηση θέματος ή μιας σημαντικής κρίσης, δρώντας προληπτικά/αποτρεπτικά και μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό/προϊόν/υπηρεσία ή συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση/αποκατάσταση της φήμης τους.