ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Μ. Καψιμαλάκου
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44, Πατήσια
τηλ: 210 2112000 (εσ.* 708)
fax: 210 2112020-1, 037
e-mail: [email protected]